Palet kontrol noktası: Boyut, ağırlık ve yapı

Yalnızca uygun koşullardaki paletlerin otomatik sistemin içine girmesini temin eder. Paletlerin uygun olduğunu tespit etmek için boyutlarını, ağırlıklarını ve durumlarını denetleyebiliriz.