İçine Girilebilir (Drive in) Raf Sistemi

İçine Girilebilir (Drive in) Raf Sistemi

Depolama alanından maksimum fayda sağlar. Koridor sayısını minimize eder. Birçok farklı referans sayısına sahip ürünlerin stoklanmasına olanak sağlar.

Sistem aynı tipte ve çok sayıda palet kapasitesine sahip olan ürünlerin depolanması için idealdir.

Forkliftler, drive-in depolama hatlarının içinde çalışır

cdfe80c1-cf95-02bb-c1c1-a6acf360a1cd

Drive-in sistemi, raf düzenlerinin farklı yük modülleriyle tasarlanmasına olanak sağlar

e604030f-c897-96df-bcfe-c996239a8e61

Drive-in rafları, aynı SKU'nun birden çok paletinin depolanması için idealdir

2601a17f-4b0b-13f9-8320-29f63678eba9

Çapraz bağlantılar, sismik sarsıntı durumunda yükü korumak için drive-in rafları içeren yapıyı güçlendirir

2d3b8d07-fba0-e999-97da-0ae6e8ce4155

Forkliftler, paletleri depolamak veya çıkarmak için kanal boyunca gezer

c556bfa2-2a30-a562-6b2b-cc131a39f7d5

Kompakt raflar, taşıma ekipmanlarının malları yükleme ve boşaltma işlemlerini kolaylaştırır

768c52c6-4755-27d8-9ede-7ec28ecd3d9d

Forkliftler, drive-in depolama sistemi içinde çalışır

6e57a2c9-e5b3-a6f7-2bc7-2291308c2404

Drive-in raf sistemi, kurulum kapasitesini maksimuma çıkartmak için ideal depolama sistemidir

e3db9b5c-af08-b44a-59a8-d93d0d090f37

Drive-in sistemi kurulum kapasitesini önemli ölçüde artırır

86119baf-9f19-2692-22ea-6fdf3cdf3252

Yüksek yoğunluklu drive-in rafı şunlar olabilir: Bir veya iki koridora erişip erişemediklerine bağlı olarak drive-in veya drive-through

79130508-f834-c7c5-a204-74de89038759

Drive-in sistemlerinin, taşıma ekipmanının paletlere erişmek için kullandığı birden fazla kanalı vardır

6e487454-5da3-84b8-05a9-cb191da4cf21

GP rayları, drive-in raflarındaki malların ağırlığını desteklemek için en çok tercih edilen seçenektir

261f4da2-0b2c-d4d7-67bc-9da66104e54a

Yüksek yoğunluklu sistemlerdeki C braketler dolaylı olarak paletlerin ağırlığını destekler

fbcc40f1-d70c-53bb-a7f5-8f74138608fd

Bu braketlerin iki fonksiyonu vardır: Paletlerin ağırlığını desteklemek ve destek rayının parçası olarak hareket etmek

2d7ad099-a963-f605-fb21-a5d58938bb91

Palet merkezleyici, drive-in raf sisteminin önemli bir parçasıdır: Forkliftlerin malları taşımasını kolaylaştırır

9f737e6c-d6f1-9434-26aa-17332391f712

LPN kılavuz raylar, kurulumlar ürünün zemin seviyesinde depolanmasını gerekli kıldığında kullanılır

a5c62ab2-e7fd-5ab2-2a56-8cee202411b9

VGPC kılavuz rayı, forkliftlerin drive-in raflarda çalıştığı depolarda çok yaygındır

f299c07f-034d-5987-50b8-254a2dc235a2

Raf ayakları ve plakalarının forkliftlerin raf yapısına zarar vermesini önleyecek yan koruyucuları vardır

c97efd1a-a546-2b87-7dc8-67ef47582969

Drive-in palet raflarında, forkliftlerin yapıya zarar vermesini önlemek için çerçevelere dik teçhizatlar eklenir

3476fd83-2e0c-8d58-2683-e79b64efaabc

Olağandışı durumlarda, rafa zarar gelmesini önlemek için drive-in dikey taşıyıcıları çift ayaktan yapılabilir

93576626-fdbb-1eed-9e94-75adcb82b299

Kompakt deponun girişinde, kurulumun teknik bilgilerini içeren bir işaret levhası olmalıdır

f61167e4-05b4-9d78-6e5e-10ae29f96949

Drive-in sistemi, soğuk depoda önemli bir faktör olan maksimum depo kapasitesini kullanır

3cba1bbe-0f7b-6c34-ef50-b3af7837da9e

Drive-in rafları, bir deponun en iyi şekilde kullanılması için diğer depolama sistemleri ile birlikte kullanılabilir

77f1aa92-14f8-1903-8171-505162f365c4

Drive-in rafları ayrıca depo yapısının bir parçasını oluşturabilir ve giydirme raf kurulumlarına dönüştürülebilir

a93ccb50-08f2-86d8-9259-362d34c4787e

Drive-in raflarının depolama kanalları dış mekanlarda kurulabilir

0f0aae1c-d190-143c-6e7d-6894c8485726

Drive-in sistemi, forkliftlerin mallara bu sistemin depolama kanalları ile erişebildiği bir raf sistemidir

60379f39-21a7-cb95-a4c9-bba6b9ef7ab6

LIFO yükleme emri yöntemi kullanan depolarda depo drive-in raflar kullanılabilir

e541ce18-acc9-ea71-6c0f-da1ecaf670e7

Drive-in rafları, yüke bir taraftan veya her iki taraftan erişip erişemediklerine bağlı olarak drive-in veya drive-through olarak isimlendirilirler

2c59d719-0e4b-757c-052c-2d11ea9d7e68

Güvenlik payları, forkliftlerin drive-in rafların yapısına zarar vermemesi için önemlidir

a56ec26a-22eb-4168-2dd1-2222e9087ef2

Raf ayakları ve taban plakalarının raf yapısına zarar gelmesini önlemek için yan koruyucuları vardır

bf8013e3-218b-1dc2-91f1-37cd4f462b52

GP braketler yaygın olarak kullanılmasına rağmen, bazı paletler yükün korunması için ek bir C desteğe ihtiyaç duyar

922e55af-88e8-bf41-0172-f0176901a545

Bu palet merkezleyiciler, taşıma ekipmanını malları yüklemesi ve boşaltması konusunda yönlendirmek için kullanılır

6cbbae1c-bf4c-f0aa-c8e2-7ddc97283c50

C braketler, özellikle uzun malların depolanması gerektiği kurulumlarda kullanılır

786a0891-44f1-3ff3-32b9-aafddc79cbd8

Drive-in raflarda, kılavuzlar yapının zarar görme riskini en aza indirir

04db3701-2a8c-5a98-9a86-e091f00e9f42

Drive-in depolarda, kılavuz rayların kullanılması operatörün güvenliği açısından oldukça önemlidir

73a9a9ed-9ba2-567d-1932-8c36a8eeb63a

Depo boyunca yer alan sarı güvenlik işaretleri operatörler için rehber niteliğindedir

5940cc4c-3573-0a5f-dc56-0226f6bd0743

Drive-in depoları ayrıca otomasyonu da destekler: Diğer unsurların yanı sıra Palet Mekik sistemi veya istifleme vinçleri de dahil olabilir

e79c1ee3-0331-8aea-d540-ac71376eca87

Mevcut depo alanının ve hacminin en yararlı şekilde maksimum kullanımını sağlayan raf sistemlerinden birisidir.

Aynı tip ya da birbirine benzer çok sayıda paletli ürünün maksimum şekilde stoklanması için idealdir.

Yararları:

  • Mevcut alanın maksimum verimle kullanımı (%85'e kadar).
  • Raflar arasındaki koridorların minimuma indirilmesi.
  • Ürün giriş ve çıkışlarının kolaylıkla denetimi.
  • Yükleme kanalları farklı tipteki ürünlerin stoklanmasına olanak sağlar.

Raf kanallarına tek taraftan girişi çıkış yapılan içine girilebilir raf sisteminin yanı sıra, raf kanallarına her iki yönden de giriş çıkış yapılabilen içinden geçişli raf sistemi (drive through) de uygulanabilir.

İçiri girilebilir (drive in) raf sistemi dondurma depoları ve frigorifik depolar gibi, ürünlerin kontrollü sıcaklık altında depolanması gereken durumlarda depo hacminin en faydalı şekilde kullanılabilmesini sağlar.

Uzmanımız ile iletişime geçiniz