Çevre

Çevre Yönetim Sistemi

Mecalux, depolama sistemleri ve geniş bir ürün yelpazesinin tasarımı, imalatı, dağıtımı ve kurulumu alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir.

Yönetim, şekillendirme ve yüzey işlemleri ile ilgili faaliyetlerin çevre üzerinde etkisi olduğunun farkındadır; tüm üreticilerin hammaddeleri doğadan gelir ve yaptıkları işlemler sular üzerinde, atıkları ve ortaya çıkan salınımlar da hava üzerinde çevresel etkilere neden olurlar.

Faaliyetlerimiz çalıştığımız alanları düzenli bir şekilde kontrol etmeden ve çevre korumasını desteklenmeden mümkün olmayacaktır. Birincil önceliğimiz çevrenin korunmasıdır. Bu amaçla bu Politikayı geliştiren bir Yönetim Sistemi oluşturduk.

Uluslararası standartlar

Mecalux yaşadığımız çevrenin içinde bulunduğu durumun ve tesislerinde gerçekleştirilen çalışmaların çevreye olan etkisinin farkındadır.

Çevreye saygı gösterme ve müşterilerimizin çevreyle ilgili duyarlılığına yanıt verme isteğimiz Mecalux'de bir Çevre Yönetim Sistemi'nin hayata geçirilmesini gerekli kılmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi'nin tüm faaliyetlerimize uygulanması, çevre üzerinde etkisi olan idari, üretim ve teknik alanlarda planlamalar yapılmasını, bunların yönetilmesini ve denetlenmesini böylece belirlenen gerekliliklerin yerine getirilmesini garanti eder.

Çevre taahhüdü

Mecalux şu konularda taahhüt verir:

  • Mevzuata ve yürürlükteki diğer çevresel gerekliliklere uyum.
  • Personele sorumluluk yükleme.

Çevre Yönetim Sistemi de Mecalux

Bu taahhütler şöyle somutlaşmaktadır:

  • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin bu çevre politikasından haberdar olmalarının sağlanması.
  • Üst düzeyde çevreyi korumak ve kirlenmeyi önlemek için analiz ve optimizasyonun kullanılması.
  • Mevzuat ve yürürlükteki diğer gereksinimlere uygunluğun kontrol edilmesi.
  • Atık, çöp ve salınım yönetiminin iyileştirilmesi.
  • Faaliyeti çevreye önemli ölçüde etki eden tüm çalışanların bu konulardaki bilincinin artırılması ve eğitimi.
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: