Çift derinlikli raflarda birleşik çevrimler: Yer değiştirmeler

Çift derinlikli raf sistemlerinde birleşik çevrimlerin oranı daha düşüktür. Yer değişim konseptini keşfederek depolama kapasitesini artırın.