Okunması zorunlu yasal duyuru


Bu web sayfasına erişim ve kullanım

MECALUX S.A. tarafından yönetilen MECALUX.COM web sayfası, MECALUX S.A. şirketinin (tanıtıcı bilgiler bu yasal Duyuru'nun son halinde verilir) dahil olduğu sektör veya grup şirketleri hakkında farklı bilgiler ve aktivitelerden haberdar olmayı kolaylaştırmayı amaçlayan bir alandır. Hipermetin bağlantıları sayesinde başka şirketlere ait web sayfalarına erişebilmek, pazarlaması yapılan farklı ürünleri satın almanın yanı sıra MECALUX NEWS yayınına da abone olmak mümkündür.

MECALUX.COM web sayfasına eriþim bu yasal Duyurunun ziyaretçiler tarafından okunması ve kabul edilmesi koşuluna bağlıdır. Bu web sitesine ziyaretçi olarak giriş yapıldığında ve site kullanıldığında, bu yasal Duyurunun erişim sırasında Portal'da yayınlanmış olan sürümünün içeriği tamamen, açıkça ifade edilmiş olarak ve herhangi bir koşul olmaksızın kabul edilmiş olur. Yasal Duyuruyu kabul etmiyorsanIz, bu web sayfasını kullanmamalı ve giriş yapmamalısınız.

Sayfalar üzerinde değişiklik yapılabileceğinden ziyaretçi her erişimden önce bu belgeyi dikkatle ve özenle okuyarak, bu web sayfalarına serbestçe, bilinçli bir şekilde ve sorumluluðu kendisine ait olmak üzere erişmeyi ve bu sayfaları kullanmayı herhangi bir koşul olmaksızın açıkça kabul eder.

Kullanıcının görüntülediği içerik MECALUX S.A.'nın sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgi almak isteyen kişilere ve/veya şirketlere yöneliktir. Fiyat teklifleri, sözleşmeyle ilgili herhangi bir yükümlülük olmaksızın ilgili formlar aracılığıyla gerçekleştirilir, yani yapılan başvuru hiçbir tarafı reddetme veya kabul etme zorunluluğunda bırakmaksızın yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve satış öncesi veya sonrası sözü olarak ya da bağlayıcı bir elektronik sözleşme olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarı

MECALUX web sayfasının içeriği

MECALUX, S.A. hazırlanması sırasında dikkat gösterilmesine rağmen, hata ve yanlışlıklar içerebileceğini kabul ederek bu belgede yer alan bilgileri Ziyaretçi'nin kullanımına sunar.

Ziyaretçi yalnızca web sitesini ziyaret ederek bu belgede yer alan tüm bilgilerin hata veya yanlışlıklar içerebileceğini ve güncel olmayabileceğini anlamış ve kabul etmiş olurlar. Bu yüzden Ziyaretçi, sözü edilen bilgi veya verileri kendisine uygun kriterlerle karşılaştırmaksızın ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmeksizin, kendisi ve/veya üçüncü şahıslar için herhangi bir şekilde ekonomik sonuçlar doğurabilecek kararlar vermek için kullanmamalıdır.

MECALUX, S.A. kendi takdirine göre web sayfalarında değişiklik yapma, silme, erişimi geçici olarak veya tamamen sınırlama ve önleme hakkını ile web sitesinin sunumunu, yapılandırmasını ve konumunu, erişim için gerekli koşul ve gereklilikleri değiştirme hakkını saklı tutar, ayrıca başka bir konum ya da web ile kurulan bir linkin varlığını veya sürekli çalıştığını garanti etmez.

Yukarı

Fikri mülkiyet ve endüstriyel haklar

Bu web sitesinin içeriği (metinler, grafikler, logolar, simgeler, veritabanları, resimler, arşivler, ses, video ve yazılım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla) MECALUX, S.A., MECALUX, S.A. Grup iştirakleri, iş ortakları veya içerik sağlayıcılara aittir ve ulusal ve uluslararası endüstriyel ve fikri mülkiyet düzenlemeleriyle korunur. Web sitesinin tamamı (yani derleme, biçim ve düzen) MECALUX, S.A.'nın özel mülkiyetindedir ve ulusal ve uluslararası endüstriyel ve fikri mülkiyet yasalarıyla korunur. Bu web sitesinde kullanılan tüm yazılımlar MECALUX, S.A., MECALUX, S.A. Grup iştirakleri veya yazılım sağlayıcılara aittir ve bunlar da ulusal ve uluslararası endüstriyel ve fikri mülkiyet yasalarıyla korunur

Bu belgede yer alan bilgiler MECALUX, S.A.'nın izni olmaksızın çoğaltılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, kullanılamaz, dağıtılamaz, ticari olarak kullanılamaz veya herhangi bir biçim ya da yöntem kullanılarak kamu kullanımına sunulamaz (web sitesinin tasarımı, yapılandırması ve düzeni dahil olmak üzere). Herhangi bir izinsiz kullanım fikri mülkiyet yasalarının ihlal edilmesi anlamına gelecektir.

Bu web sitesinde yer alan bilgi ve içeriğe erişim, herhangi bir şekilde feragat, devir, lisans verme ya da fikri ve endüstriyel mülkiyet haklarından kaynaklanan herhangi bir haktan tamamen veya kısmen feragat edilmesi anlamına gelmez.

Yukarı

Sorumluluk reddi

Bu web sitesi MECALUX, S.A. tarafından dahili ve harici kaynaklardan yasal biçimde elde edilen bilgiler kullanılarak iyi niyetle oluşturulmuştur ve Ziyaretçilere yanlış ve hatalar içerebileceği kabul edilerek, asıl biçimiyle sunulmaktadır.

MECALUX, S.A., web sitesinde yer alan ya da bu web sitesine temel oluşturan bilgi, içerik, yazılım, malzeme veya ürünlerden kaynaklanan olası zararlardan sorumlu değildir ve web sitesinde yer alan hipermetinler aracılığıyla üçüncü şahıslar tarafından erişime sunulan, kendi gizlilik politikası ve yasal duyurusu ile yönetilen web sayfalarının içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Özellikle MECALUX, S.A. bu web sitesinin sunduğu hizmetin kesintiye uğramasından kaynaklanabilecek her ne olursa olsun doğrudan ve dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

MECALUX, S.A., niteliği ne olursa olsun doğru olmayan (kısmen veya tamamen), güncel olmayan ve/veya kesin olmayan her türlü bilgi veya veriden ya da üçüncü şahıslara ait web sayfaları aracılığıyla sunulan içerik, veri ya da bilgiden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

Aynı şekilde, MECALUX, S.A. ziyaretçi tarafından güncel veya güvenli olmayan bir tarayıcı kullanılması, tarayıcı içerisinden şifrelerin veya tanımlama kodlarının hatırlanması özelliğinin etkinleştirilmesi ya da tarayıcının hatalı çalışmasından kaynaklanabilecek zararlardan, hatalardan veya yanlışlıklardan veya güvenlik hatalarından sorumlu tutulamaz.

MECALUX, S.A. web sitesine virüs bulaşması riskini azaltmak amacıyla, sunulan tüm içeriğin denetlenmesi amacıyla virüs tespit programları kullanmaktadır. Yine de üçüncü şahıslar tarafından virüs veya başka bileşenlerin sisteme dahil edilmediğini garanti etmez, bu yüzden niteliği ne olursa olsun sistem üzerinde veya kullanıcı dosyaları üzerinde değişiklik yapabilecek virüslerin ya da diğer bileşenlerin varlığından kaynaklanabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulmayacaktır.

Yukarı

Yürürlükteki Mevzuat ve Yetki

Web sitesine Erişim Koşulları İspanyol mevzuatına bağlıdır. Ziyaretçiler ve MECALUX erişimle bağlantılı her şeyin İspanyol mevzuatı ile yönetilmesini açıkça kabul etmiş olurlar.

Ziyaretçi ve MECALUX, web sayfalarına erişimden kaynaklanan tüm anlaşmazlıkların çözümü için Barselona şehri hakim ve mahkemelerinin yetkisini açıkça kabul ederler ve ilgili olabilecek diğer genel ya da özel yetkiyi reddederler.

Yukarı

MECALUX, S.A.
Vergi No.: A-08/244.998
Silici, 1,
08940 Cornellà (Barselona) España
mecalux@mecalux.com
Barselona Ticaret Odası Cilt 1797 Defter 1214 Sayfa 23 Yaprak 16702