Push Back depolama sistemi: Referans miktarı

Sistem, LIFO sistemini takip ederek paletlerin her kata göre gruplanmasına olanak tanır. Daha esnek ve çok yönlü kompakt depolama.