Manuel modda yönetilen otomatikleştirilmiş sipariş toplama: Sipariş hazırlığı esnasında operatörlere destek sağlayın

Stok yönetimini kolaylaştırmak için, hata sayısını düşürün ve buna bağlı olarak lojistik maliyetlerini düşürün. Günümüzde kağıt kullanarak siparişlerin yönetimi yerine bilgisayar sistemleri veya mekanik sitemler ile daha verimli ve optimize sipariş yönetimine yönelik bir eğilim görülmektedir.